Xuân sơn nguyệt dạ

Xuân sơn đa thắng sự,
Thưởng ngoạn dạ vong quy.
Cúc thuỷ nguyệt tại thủ,
Lộng hoa hương mãn y.
Hứng lai vô viễn cận,
Dục khứ tích phương phi.
Nam vọng minh chung xứ,
Lâu đài thâm thuý vi.

Vu Lương Sử


春山夜月

春山多勝事,
賞翫夜忘歸。
掬水月在手,
弄花香滿衣。
興來無遠近,
欲去惜芳菲。
南望鳴鐘處,
樓臺深翠微。

[于良史]


tạm dịch nghĩa:

đêm trăng nơi rừng xuân

núi rừng mùa xuân nhiều thắng sự
thưởng ngoạn đến tối mà quên quay về
múc nước thấy trăng nằm trong lòng bàn tay
ngắm hoa đến nỗi hương quyện đầy xiêm y
cảm hứng đến nên không thấy xa gần
vội vã muốn đi về nhưng luyến tiếc mùi thơm của hoa cỏ tốt tươi
vọng phương Nam có tiếng chuông ngân nơi đó
thấy lầu đài ẩn khuất trong rừng xanh đang về khuya