Bâng khuâng

Chiều nay lối cũ xanh màu lá Ta về nắng hạ vẫn còn theo Nắng đã theo ta bao mùa nhỉ Mộng xưa xanh mãi đến bao giờ? Nhưng ta… Lòng đã thôi đi con đường cũ Nắng đừng xanh lại những huyền mơ. Hongik, tháng Năm, 2017