Ta muốn sống thêm một lần lang bạt,
với hồn mình man mác nỗi ưu tư
với tình xưa, và những niềm hận cũ,
với nhớ thương trong tâm khảm, thật lòng.

Ta muốn sống thêm một lần lang bạt,
muốn bước đi trên lối vắng đã từng,
nghe cơn gió vẫn thơm hương ngày cũ,
nắng vẫn vàng, mây vẫn trắng hồn nhiên.

Ta muốn sống thêm một lần lang bạt,
sống hiên ngang với những nỗi đời mình,
chuyện thành, bại, thôi cản lòng ta nữa,
những nỗi đời, vay, trả, tự mình thôi.

Ta muốn sống thêm một lần lang bạt,
muốn lang thang như con gió xuôi ngàn,
biết giận lòng khi vô tình lạc lối,
và khẽ buồn trên những nỗi xót xa.

Montreal, tháng Năm, 2021