Một áng mây qua nhuộm sắc vàng

Lòng ta theo gió về qua núi
Hiu hắt trăng khuya ngọn cỏ gầy
Hỏi người năm cũ còn đâu đấy
Chỉ thấy trăng mờ cuối nẻo xa.

Trăng ơi đã mấy mùa mưa lạnh
Núi vẫn còn xanh gió vẫn đầy
Sao người năm cũ không còn thấy
Để nhạt màu trăng trắng cõi lòng.

Người giờ mây gió thong dong nhớ
Ta vẫn hồn nhiên giấc mộng trần
Vẫn hỏi những điều nghe lẩn quẩn
Tại lòng, lòng biết, tại lòng thôi.

Bên song năm mới đã sang rồi
Có áng mây trôi nhuộm sắc vàng
Chợt thấy hồn ai nhường đứa trẻ
Ôm chút tình xưa khẽ tặng người.

Montreal, tháng Một, 2021

Đà Nẵng, tháng Hai, 2013