đêm trăng lạc lối cảnh sơn hà

ngày xuân dạo cảnh chốn nhân gian
vui mãi chiều buông lỡ ánh tà
múc trăng giữ bóng bâng khuâng tiếc
áo đẫm hương khuya nặng cõi lòng.

đã say trăng gió dặm trường xa
cỏ lạ hoa thơm khiến ngại ngần
trông phương Nam ấy nghe chuông vọng
giận nhớ rừng xanh, hận nhớ nhà.

Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ Xuân sơn nguyệt dạ của Vu Lương Sử
nơi đất mẹ, tháng Mười một, 2019