nhớ năm xưa
con ngồi đây
nhìn ảnh mẹ
khóc nức những đêm trường

trong bóng đêm
con hận lòng tội lỗi
trách người đi
vội vã biết nhường nào

chiếc ghế sa-lông
những đêm ba mươi không còn mẹ
anh quắn quít chạy
ba vội vàng lo
chuẩn bị cúng giao thừa
con ngồi thừ nhìn căn nhà lạnh
vắng mẹ rồi ai quét dưới hiên trăng.

Đà Nẵng, Rằm tháng Mười, Kỷ Hợi (2019)