khi nào chiếc lá biết lênh đênh

mùa thu theo gió sang miền nhớ
chiếc lá vàng rơi bỗng thẫn thờ
thản thốt hỏi sao người chẳng đợi
lá vàng rơi lẻ khóc bơ vơ

ta phải đi rồi lá biết không
đường về lạnh lẽo gió mênh mông
trời đông gió lạnh mùa đông cũ
lá ở trời tây nhớ ta không

thôi trách làm chi những phận đời
lênh đênh như lá rụng mùa sang
thu đi thu đến thu về lại
người vẫn lênh đênh phận bẽ bàng

có hẹn cùng nhau một phút nao
khi lìa cây lá biết lênh đênh
đời ta đời lá như làm một
rụng xuống trần gian phải lênh đênh

Thu ở Garland, tháng Mười, 2019