trăng thu

trăng thu nửa bóng vắt lưng trời
nửa bóng đâu rồi? nửa bóng ơi!
gió lạnh rì rào tâm sự cũ
mây chiều lững thững giọt sầu rơi
mang mang lữ khách buông lòng hỏi
lẳng lặng non cao khẽ trả lời:
vốn dĩ trăng kia là một thể
tuỳ thời phải có lúc tròn vơi.

Garland, tháng Chín, 2019