người năm cũ

ta nằm bệnh những ngày mưa tháng Chạp
gió mùa sang man mác một nỗi niềm
người lặng lẽ ghé tìm bên bến cũ
hương quyện lòng rũ xuống giấc mơ xưa.

23 tháng Một, 2019