Thi vũ

Mưa buổi sớm khẽ nhắc người khách lữ
Chút tình riêng nên giữ ở trong lòng
Bao ngày tháng tưởng chừng ai đã hiểu
Vẫn mông lung một ngõ lối tâm hồn.

Ta bỏ lại những mộng trường lãng đãng
Nhìn hoa rơi ngỡ rụng mỗi cho mình
Đôi khi đợi gió mây về chỉ để
Cảnh hồn nhiên đem nhuộm một nỗi lòng.

Người chẳng trách cho lòng ta vị kỷ
Áo phong phanh để lạnh tấm chân tình
Phong lưu mãi đến quên lòng tri kỷ
Người từ bi nên khóc khẽ một mình.

Tay vội nhặt chút bụi hồng vương vấn
Hiểu gì chăng hay chỉ thoáng chạnh lòng
Đêm mưa gió biết còn ai ngóng đợi
Để đường xa thôi cám cảnh mịt mù.

Mai mốt về với khung trời năm cũ
Mái hiên xưa sương trắng phủ vai mềm
Trông mắt ai khẽ cười mây thi vũ
Thoảng hương lòng ta nhớ mãi nghìn thu.

Đà Nẵng, ngày cuối năm 2018
Trí Như