Những ngày mưa

Dòng đời vội về đâu trôi mải miết
Mặc những hồn da diết chuyện đau thương
Kẻ tâm sự có thật lòng tâm sự,
Hay nói cười cho thoả phút ưu tư ?

Người lặn lội giữa đôi bờ sương gió
Gánh sầu bi mong trọn một nguyện lòng
Ta ngồi đợi những ngày mưa dầm dãi
Mái hiên buồn gió lạnh ngọn đèn khuya.

Ai cũng sống một đời nhiều mong ước,
Ước mong nào đem tặng cõi lòng chung ?
Ôi nhân thế trách chi người nhân thế
Chỉ trách mình cũng nhân thế phù sinh.

Mấy hôm nữa mưa nhường thôi nặng hạt
Đất rền vang bao tiếng trống gọi chào
Ta thầm hỏi có quên ngày tháng cũ,
Để sương mềm trên thảo cấu thêm đau ?

Đà Nẵng, tháng Mười hai, 2018
Trí Như