Tỏ nỗi lòng xưa

Ta về trông nắng reo đầu ngõ
Gió thoảng thơm hương một góc nhà
Nghe chuyện người xưa giờ mới kể
Cuối lòng thương cảm cố nhân xa.

Đà Nẵng, cuối tháng Mười một, 2018
Trí Như