Như cánh chim chiều

Mây thu lững thững soi hồ biếc
Nước lặng yên trôi sóng sánh vàng
Chim non theo gió nương tìm lối
Gió đợi mùa sang gió lỡ làng.

Thương đôi cánh mỏng hoài dao dác
Thản thốt kêu khan tiếng gọi đàn
Rỏ lệ nhớ thời ca ríu rít
Bể dâu rụng mất tiếng cười ran.

Bay vội chim ơi chốn cũ về
Bên hiên trăng sáng hót người nghe
Nhưng ôi chốn cũ người đà vắng
Chỉ thấy đèn khuya bóng lập loè.

Thôi tủi làm chi giấc mộng lòng
Tựa hồ một thoảng lá thu rơi
Đảo chao mấy nhịp rồi nâng cánh
Vỗ mạnh nghe vang giữa đất trời.

Jochiwon, tháng Mười một, 2018
Trí Như