Những ngày chẳng biết sẽ về đâu

Ta sống với niềm tin không thật rõ
Nuôi mộng đời vàng võ đợi từng đêm
Ngày tháng vội như lòng người đang vội
Chẳng chùn chân nhưng bước lại ngập ngừng.

Những đêm sâu dặn lòng người tranh đấu
Chiến bại hoài nhưng chớ ngại người ơi
Trăng thu lạnh ánh trên từng ngọn cỏ
Mắt đăm nhìn hiểu được chút gì chăng?

Ta vẫn đợi một ngày mai sẽ đến
Với đất trời đã hẹn một niềm tin
Ta chỉ thẹn lòng ta chưa nhuận sắc
Để nắng vàng đôi lúc cũng bâng khuâng.

Jochiwon, tháng Mười—Mười một, 2018
Trí Như