Ta về với ta

​Ta trở về với cõi lòng chân thật
Viết cho mình, chẳng gửi một riêng ai
Từng ký ức giữ hồn người thêm chật
Chuyện bây giờ sẽ cũ ở tương lai.

Níu chi mãi những môi cười đã nhạt
Mỗi kiếp đời hằng hữu một niềm đau
Giữa cuộc sống huyên thuyên bao cười nói
Lời thật thà bỗng hoá dối gian nhau.

Hongik, tháng Tư, 2018
Trí Như