Chuỗi tràng hạt cũ

Người theo mộng dẫn ta về thạch cốc
Ánh tà huy nghiêng bóng đổ bên chiều
Trách ai mãi lang thang hồn du tử
Mặc am xưa tuyết phủ trắng tiêu điều.

Người còn giữ manh áo sờn thuở nọ
Hương chưa phai nghe thoảng góc trời xa
Ta chợt nhớ liêu tranh ngày bão gió
Và đại ngàn tịch tĩnh áng mây qua.

Người ơi dẫu ta vui đời du thủ
Chuỗi tràng thơm vẫn nguyên vẹn một vòng
Xin gắng đợi mai ta về chốn cũ
Dưới trăng khuya lần hạt tỏ nguyện lòng.

Jochiwon, tháng Tư, 2018
Trí Như