Nhắn người bạn cũ

cho những ngày sắp sẽ lênh đênh

Tiễn nhau đến cuối con đường,
Hỏi người có biết mình về phương nao.
Cảm thương cùng bậc anh hào,
Cô thân phiêu bạt bến nào dừng chân.
Tử sanh gối mộng tu thân,
Đâu vì manh áo phân vân nguyện lòng.
Hỡi người cất bước thong dong,
Hẹn mai hội ngộ bên dòng phù vân.

Trí Như cảm tác khi đọc Biệt Tiết Hoa của Vương Bột.
Tháng Tư, 2018

Biệt Tiết Hoa

Tống tống đa cùng lộ,
Hoàng hoàng độc vấn tân.
Bi kinh thiên lý đạo,
Thê đoạn bách niên thân.
Tâm sự đồng phiêu bạc,
Sinh nhai cộng khổ tân.
Vô luận khứ dữ trú,
Câu thị mộng trung nhân.

Vương Bột (649–675)

Tạm biệt Tiết Hoa

Tiễn biệt nhau nhiều đến nỗi hết cả con đường
Gấp gáp chỉ để hỏi bến đỗ nơi nào
Thương cảm và kinh sợ con đường dài vạn dặm
Rét mướt làm đứt đoạn thân trăm tuổi
Nỗi tâm sự cùng nhau là những kẻ phiêu bạt
Sống (sinh nhai) cùng với những nỗi khổ đau
Bất luận là kẻ đi hay là người ở
Đều hẹn gặp nhau trong mơ.

(Trí Như tạm dịch nghĩa dựa trên bản dịch nghĩa của thivien.net)