Cảm niệm

Cuốn rạ vàng, ánh lên trong nắng sớm
Sương chưa tan đồng trắng tận trời xa
Mấy ngôi mộ im lìm bên vách núi
Cỏ đã dầy ai dẫy kịp mùa xuân.

Đời hứa hẹn bao điều ta chưa biết
Nên cõi lòng mải miết những phân vân
Ta nhìn nắng cười nụ cười rất thật:
Sự ở đời biết trước để làm chi ?
Ta vẫn sống đời về đâu chưa rõ
Nắng vẫn vàng đồng trống vẫn mênh mông.

Ta bỗng thương mộ cỏ trên đồi vắng
Mấy năm rồi ai tụng một lời kinh
Ôi cõi lòng buồn tênh như mộ
Sống lang thang chẳng cảm niệm riêng mình.

Đời cho ta ngao du sơn thuỷ
Chẳng để vui chẳng phải để hưởng nhàn
Từng vùng đất từng nỗi niềm đang đợi
Bước ta qua cùng gạn cõi lòng nhau.

Ta thấy nắng lại vàng trên đồng vắng
Một tấm lòng thẳng thắn để làm tin
Nào ai biết những điều gì sẽ tới
Nắng ngàn năm có đợi một nụ cười.

Trên đường sang Singapore, tháng Mười Hai năm 2017
Trí Như