Ta để hồn rơi theo chiếc lá
Cảm một đời xuân hạ thu đông
Lá rơi, lá có buồn không nhỉ
Sao lòng nghe tiếc những ngày qua.

Hongik, tháng Mười Một năm 2017
Trí Như