Thu về trên lối cũ

Bên chiều gió lạnh hồn ai trống
Nhớ mộng trường chinh thoảng giật mình
Trông lối thu vàng thăm thẳm đợi
Lòng tiếc gì chăng chẳng bước dồn.

Mấy năm đất khách tình như đã
Ôm bóng quê xa gửi chốn này
Mai đây phiêu bạt về phương khác
Lối xưa xin trả bạn chiều thu.

Hongik, tháng Chín năm 2017
Trí Như