Đêm trăng, người tựa đầu

Đà giang trôi,
Hàn giang trôi.
Trôi dạt quê xưa bỗng nghẹn dòng.
Nước lặng non soi điểm điểm sầu.

Nhớ xa xa,
Tủi tủi lòng.
Tủi hận nghìn thu biết có phai.
Hỡi người hiên cũ tựa đầu chờ ai ?

Jochiwon vào thu, tháng Tám 2017
Trí Như cảm tác khi đọc Trường Tương Tư của Bạch Cư Dị

Trường tương tư
Bạch Cư Dị

Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,
Lưu đáo Qua châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

Trí Như phỏng dịch xuôi

Nước sông Biện chảy,
Nước sông Tứ chảy,
Chảy đến [gặp nhau ở] châu Qua, nơi đầu một bến đò xưa.
Núi Ngô như điểm lấm tấm những nỗi sầu.

Tương tư mênh mông vời vợi,
Hận cũng mênh mông vời vợi.
Nỗi hận đi ngược thời gian về thuở ban sơ lúc đầu thì ngừng lại [và có lẽ, buông bỏ].
Lầu trăng sáng, có ai đang tựa đầu.