Tư Mẫu

Nằm mộng quê xưa thoảng nhớ người
Chiều thu trở gió buổi từ ly
Hiên cũ mưa rơi người có lạnh,
Mắt buồn còn dõi bóng ai đi ?

Jochiwon, tháng Tám 2017
Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ Tư Mẫu của Dư Cung

Tư Mẫu
Dư Cung

Sương vẫn lô hoa lệ thấp y,
Bạch đầu vô phục ỷ sài phi.
Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ,
Tằng điển già sa địch mễ quy.

Bản dịch xuôi của Trần Văn Chánh:

Trông thấy sương rơi trên đám hoa lau mà lệ rơi ướt áo,
Mẹ già không còn đứng tựa cửa trông ngóng con như mọi khi.
Nhớ lại cơn mưa đầu mùa hạ hồi tháng năm năm rồi,
Con đã từng cầm cố chiếc áo cà-sa mua gạo về nhà nuôi mẹ.