Tương như

Sương khói lững lơ dòng nước cũ
Núi xa mây rũ lạnh hơi chiều
Người đi trở gót lòng sông đục
Kẻ ở tương như hỏi ít nhiều ?

Jochiwon, tháng Tám, 2017
Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ:

Biệt nhân (kỳ II)
Vương Bột

Giang thượng phong yên tích,
Sơn u vân vụ đa.
Tống quân Nam Phố ngoại,
Hoàn vọng tương như hà.