Dưới cánh sen hạ

Hạ về sen nở hồng ao nhỏ
Gió thoảng thơm hương nức nở chiều
Ơn người lãm khách hoa không hái
Chim uyên còn chỗ trú mưa sa.

Hongik, tháng Sáu, 2017
Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ Vô đề của Thiền sư Từ Thụ Hoài Thâm (1077-1131).

Vô đề

Yên lung hạm ngoại sai sai lục,
Phong hám trì trung bính bính hương.
Đa tạ hoán sa nhân bất chiết,
Vũ trung lưu đắc cái uyên ương.