Gió lay hoa trắng rụng đầy
Mưa khuya để ướt những ngày lênh đênh.

Hongik vào Hạ, tháng Sáu, 2017