Bâng khuâng

Chiều nay lối cũ xanh màu lá
Ta về nắng hạ vẫn còn theo
Nắng đã theo ta bao mùa nhỉ
Mộng xưa xanh mãi đến bao giờ?

Nhưng ta…

Lòng đã thôi đi con đường cũ
Nắng đừng xanh lại những huyền mơ.

Hongik, tháng Năm, 2017