Cảm ơn rừng đã cho ta im lặng
Nỗi lặng im ta thấy cả tấm lòng.

Rừng Kê Long, tháng Chín, 2016