Cảnh xưa còn đợi người về

Thương thân phiêu dạt mười năm nhỉ
Lòng nhớ quê xa chẳng lặng ngừng
Hồn mộng tìm về bao lối cũ
Mộ người xưa đứng khóc rưng rưng
Bạch đàn thuở trước đâu còn nữa
Nuối tiếc thương ôi cảnh núi rừng
Thôi hẹn xuân nào ta trở lại
Tình son tô thắm núi non từng.

Trí Như cảm tác khi đọc
‘Quy Côn-sơn chu trung tác’ của Nguyễn Trãi
(‘Về Côn-sơn ngồi ở trong thuyền làm ra’ do Trúc Khê dịch).
UNC lab, tháng Sáu, 2016