The Children (I Never Had)

mẹ sẽ mãi không bao giờ là mẹ
dẫu đợi chờ mòn mỏi suốt tháng năm

có lần
trong ánh mắt
đứa bé gặp tình cờ
mẹ thoáng thấy con

ngày tháng cứ trôi
mẹ còn hy vọng mãi

nhưng con ơi! xin con tha thứ!
cơ thể này mẹ chẳng thể cưu mang

mẹ đã khóc
từng đêm
con biết
khi giọt máu đào
rơi xuống
hóa hư vô.

Trí Như cảm tác


The Children (I Never Had)

I was not called to be a mother
all the years I might have been.

now there is him
and in his eyes I see them,
the children I never had.

calendars turn
a battle of wills

forgive me, love
my body has won.

so quietly
we grieve
the babies I bleed.

__Kerry Payne Stailey